Privacy verklaring

Bij E-Motion Films vinden wij uw privacy erg belangrijk. Daarom zorgen wij er zo goed mogelijk voor dat uw gegevens op de juiste manier en
niet onnodig worden verwerkt.

E-Motion Films, gevestigd aan Reinier de Graafstraat 11 in Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

E-Motion Films is te bereiken via info@e-motionfilms.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
E-Motion Films verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto-/Videomateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@E-MotionFilms.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
E-Motion Films verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Uw foto-/videogegevens worden verwerkt om uw product af te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
E-Motion Films neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-Motion Films) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
E-Motion Films bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 maanden na het afleveren van een product (doorgaans totaal 12 maanden) of 2 maanden na afwijzen van een offerte voor alle verzamelde persoonsgegevens.
Van Foto/video wordt 1 jaar lokaal op een harde schijf gegevens bewaard, dit wordt gedaan om eventuele wijzigingen te kunnen doen. Al online geplaatste video’s (‘sneak peek’ en clip) als eindproduct blijven daar 10 jaar zichtbaar tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
E-Motion Films verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. E-Motion Films heeft geen overeenkomsten met derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
E-Motion Films gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E-Motion Films en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@E-MotionFilms.nl. Houdt u rekening met de eerdergenoemde bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
E-Motion Films neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens worden lokaal opgeslagen en staan niet in de ‘cloud’, dit geldt voor uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, foto, en video. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@E-MotionFilms.nl.

Tot slot
Heeft u vragen over uw privacy bij E-Motion Films neemt u dan contact met ons op wij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

E-Motion Films